08/07/2017 - 16:27

HĐND tỉnh tập trung thảo luận giải pháp tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững

TTH - Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp báo trước kỳ họp chiều 7/7, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII diễn ra trong 2 ngày 13- 14/7 sẽ tập trung thảo luận giải pháp tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tìm kiếm nguồn vốn, sử dụng đồng vốn cho hiệu quả. Các vấn đề khác liên quan đến an sinh xã hội, phát triển doanh nghiệp, tình hình an ninh trật tự cũng sẽ được bàn bạc, tìm giải pháp. Một nội dung quan trọng khác được thảo luận tại kỳ họp là vấn đề quy định chính sách hỗ trợ về công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2017-2020; chương trình việc làm giai đoạn 2017-2020; quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoảng sản của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2030; quy định mức phụ cấp hằng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã, phụ cấp hằng tháng của thôn đội trưởng... HĐND tỉnh sẽ dành 1 buổi để nghe chất vấn, trả lời chất vấn.

Dự kiến, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 17 nghị quyết. Các phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP