17/12/2015 - 18:12

HĐND TP Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Quảng Điền, Phú Lộc thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

TTH -  Ngày 17/12 HĐND TP Huế tiến hành kỳ họp thứ 11, khóa XI đánh giá, thảo luận, thông qua nhiều tờ trình, báo cáo, nghị quyết quan trọng về thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2015, kế hoạch 2016, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và 2016, tóm tắt giải trình ý kiến cử tri, thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, chất vấn và trả lời chất vấn…

Năm 2015, TP Huế có 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu thu ngân sách đạt hơn 919 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2014. Doanh thu du lịch tăng 17,1%, tương đương hơn 1.743 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 90 triệu USD, tăng 20%...

Năm 2016 TP Huế quyết tâm thực hiện thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng. Kỳ họp đề ra các giải pháp khả thi để huy động sự ủng hộ tham gia của toàn xã hội và phát huy nội lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.
 Ngày 17/12, HĐND thị xã Hương Thủy khóa V tổ chức kỳ họp bàn và thông qua 3 nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Nghị quyết về dự toán, phân bổ ngân sách 2016 và Nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND thị xã.
Năm 2015, thị xã Hương Thủy đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất là 12,55% so với cùng kỳ năm trước. Các chương trình trọng điểm được tập trung thực hiện quyết liệt. Năm 2016, Hương Thủy phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 14%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm; khoảng 60% lao động được đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho khoảng 1.500 – 1.800 lao động.
 Sáng 17/12, Thường trực HĐND thị xã Hương Trà tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa V đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2015; bàn kế hoạch kinh tế-xã hội, năm 2016 và một số nội dung quan trọng khác.
Ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà cho biết, năm 2015 thị xã đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 20,2% so với năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2015 là 1.300 tỷ đồng; thu ngân sách 109 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 45,8 triệu đồng; gía trị sản xuất bình quân 70 triệu đồng/ha. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã đến cuối năm còn 3,97%...
Năm 2016, thị xã Hương Trà phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 17% so với năm trước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.400 tỷ đồng; thu ngân sách 124 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn 56 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%...
 Trong hai ngày 17 đến 18/12, huyện Quảng Điền tổ chức họp HĐND huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 11 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
Năm 2015, kinh tế - xã hội huyện Quảng Điền chuyển biến tích cực, hoàn thành đạt và vượt 8 chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 10,5%, trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 15,4%; dịch vụ tăng 15,3%; nông, lâm, thủy sản tăng 5,1%. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục có chuyển biến tích cực, ước tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 14,9%; dịch vụ 35,8%; nông lâm thủy sản 49,3%.
Năm 2016, huyện Quảng Điền tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chỉnh trang đô thị; đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; cải thiện thu nhập đi đôi với giảm nghèo, tạo việc làm, thực hiện an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội 2016.
 Trong hai ngày 17-18/12, huyện Phú Lộc tiến hành kỳ họp HĐND lần thứ 11, khóa X, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Năm 2015, kinh tế - xã hội huyện Phú Lộc tiếp tục phát triển ổn định. Trong đó, tổng giá trị ngành dịch vụ đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 28,9% so với năm 2014; công nghiệp, xây dựng đạt 4.865 tỷ đồng, tăng 7,3%, lĩnh vực nông lâm, thủy sản đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 5,6%. Tổng đầu tư toàn xã hội đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 2014; giải quyết việc làm cho khoảng 3.200 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,85%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Năm 2016, HĐND huyện Phú Lộc đề ra kế hoạch hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; tập trung làm tốt chương trình xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội; phát triển dịch vụ du lịch; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị...

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP