Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

15/12/2016 - 19:32

HĐND TP. Huế, TX. Hương Trà thông qua nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017

TTH - Trong hai ngày 15 và 16/12, HĐND TP. Huế tiến hành kỳ họp thứ 3, nhằm thảo luận, xem xét, bàn bạc và quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, dự toán phân bổ ngân sách 2017, kế hoạch đầu tư công trung hạn, công tác giám sát 2017… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch HĐND TP. Huế Huỳnh Cư yêu cầu các đại biểu dành thời gian thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự đô thị và nhiều vấn đề quan trọng khác để HĐND TP. Huế thông qua làm cơ sở thực hiện cho năm tới và các năm tiếp theo để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Trong báo cáo tình hình thực hiện kinh tế-xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành đã chỉ ra, dù có bước tăng trưởng khá, với 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, song kinh tế-xã hội TP. Huế chưa có bước phát triển đột phá, nhiều dự án còn chậm tiến độ, điển hình là Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt, đi lại của người dân.

* Ngày 15/12, HĐND thị xã Hương Trà tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình KT-XH 2016, triển khai nhiệm vụ 2017.

Năm 2016, Hương Trà có 12/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành khá cao, đạt 13,6% . Dịch vụ tăng 17,1%; công nghiệp - xây dựng tăng 15%. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 15 triệu USD, tăng 25% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách dự ước gần 125 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 1.300 tỷ đồng, đạt 92,86% kế hoạch... Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn thị xã thời gian qua vẫn còn những tồn tại, như: công tác lập các quy hoạch còn chậm; việc thực hiện đề án củng cố và áp dụng mô hình quản lý mới các chợ, tổ chức dịch vụ du lịch một số điểm chưa có chuyển biến đáng kể; nguồn lực đầu tư và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn...

Kỳ họp tập trung thảo luận, thông qua các nghị quyết: Nhiệm vụ KT-XH năm 2017, dự toán ngân sách địa phương...

Tâm Huệ - Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP