Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

14/01/2021 - 14:40

Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

TTH.VN - Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế, gồm: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở số 112 Mai Thúc Loan, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ, đình làng Dương Nỗ và Trường Quốc Học Huế vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định 2280/QĐ-TTg ngày 31/12/2020.

Các em thiếu nhi thi vẽ tranh tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường Mai Thúc Loan

Là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình sống, lao động, học tập và tham gia hoạt động yêu nước trong khoảng thời gian 10 năm: giai đoạn 1895 - 1901 và 1906 - 1909, Thừa Thiên Huế vinh dự góp phần nuôi dưỡng, hun đúc và bước đầu hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Huế là hệ thống di tích lưu niệm về Người vô cùng quý giá, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế trân trọng, gìn giữ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị.

Theo bà Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, để phát huy tốt cụm di tích của Bác Hồ, hấp dẫn khách tham quan, cần nghiên cứu, đầu tư để trùng tu, tôn tạo toàn bộ hệ thống di tích. Trước mắt, Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ hướng đến việc xây dựng hệ thống nhận diện di sản Bác Hồ ở Huế qua logo; xây dựng đề án phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển du lịch, trong đó chú trọng trùng tu, tôn tạo các di tích, xây dựng tour tuyến tham quan di tích gắn liền với các điểm du lịch cộng đồng, tổ chức các hội thảo xúc tiến, khảo sát du lịch để các hãng lữ hành cùng tham gia.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP