Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

20/03/2017 - 17:43

Hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2017

TTH.VN - Đó là nội dung được Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) huyện Phong Điền tổ chức vào ngày 20/3.

Năm nay, huyện Phong Điền sẽ huy động 551 quân nhân dự bị ở 16 xã, thị trấn, trong đó có 66 sĩ quan và 485 hạ sĩ quan, binh sĩ. Tất cả được giao về các đơn vị: Trung đoàn Bộ Binh 176, Sư đoàn 968 và tiểu đoàn dự bị động viên huyện Phong Điền để tập trung huấn luyện.

Dịp này, các đơn vị đã cùng ký kết biên bản giao, nhận nguồn, quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP