18/02/2016 - 19:37

Hiệp thương giới thiệu đại biểu HĐND thị xã Hương Thủy, Hương Trà

TTH - Chiều 17/2, UBMTTQVN thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe giới thiệu những điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử; đồng thời thảo luận và biểu quyết cơ cấu, thành phần, số lượng. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được bầu là 33 đại biểu, trong tổng 59 đại biểu được giới thiệu.

* Chiều cùng ngày, UBMTTQVN thị xã Hương Trà đã chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Hội nghị đã đi đến biểu quyết về số lượng đại biểu HĐND thị xã Hương Trà được bầu là 35 người, trong tổng số người được giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần 1 là 74 người. Trong đó nữ 35%, đại biểu dưới 35 tuổi 20%, đại biểu tái cử 28%, dân tộc ít người là 3%. Đại biểu ngoài Đảng 7%, và tôn giáo là 3%.

Đồng Văn - Tiến Dũng

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP