18/03/2016 - 22:52

Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

TTH - * Ngày 18/3, UBMTTQVN TP Huế tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, nhằm giới thiệu danh sách, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND TP Huế, nhiệm kỳ 2016-2021. TP Huế sẽ giới thiệu 67 ứng cử viên, chưa kể số lượng người tự ứng cử để lựa chọn 40 đại biểu HĐND TP Huế, nhiệm kỳ 2016-2021.

* UBMTTQVN huyện Phú Vang vừa tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 2; thảo luận và nhất trí thỏa thuận danh sách sơ bộ giới thiệu 66 đại biểu (ĐB) để bầu 40 ĐB; trong đó, nữ 24 người, đạt tỷ lệ 36,36%; cán bộ trẻ dưới 35 tuổi 22 người, đạt 33,3%; ngoài Đảng 5 người, đạt 7,57 %.

* Tại Phong Điền, các đại biểu được nghe Ủy ban MTTQVN huyện thông báo danh sách 62 người ứng cử của 49 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu. Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết thống nhất 100% lập danh sách sơ bộ 62 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Ngày 18/3, UBMTTQVN huyện A Lưới tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2; nhằm điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tổng số người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 là 56 người, giảm 2 người so với hội nghị hiệp thương lần 1.

* Ngày 18/3, UBMTTQVN thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai; thảo luận và đi đến biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản và lập danh sách sơ bộ 74 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP