17/03/2016 - 22:46

Hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

TTH - Sáng 17/3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất giới thiệu 12 người ứng cử ĐBQH khóa XIV. Trong đó, nữ gồm 7 người, chiếm tỷ lệ 58,33%; dân tộc thiểu số 2 người, chiếm 16,6%; ngoài Đảng 1 người, chiếm 8,3%; trẻ tuổi 4 người, chiếm tỷ lệ 33,3%; 1 người tái cử, chiếm tỷ lệ 8,3%. Hội nghị cũng giới thiệu 93 người ứng cử HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, nữ 33 người, chiếm 33,48%; ngoài Đảng 5 người, chiếm tỷ lệ 5,38%; dân tộc thiểu số 5 người, chiếm 5,38%; tôn giáo 3 người, chiếm 3,23%; trẻ tuổi 18 người, chiếm 19,35%; tái cử 21 người, chiếm 22,58%.

Theo đánh giá chung, việc thực hiện các nội dung giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo dân chủ, đúng thành phần, trình tự, thủ tục quy định.

* Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá và nhất trí cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016– 2021 là 59 người để bầu 31 đại biểu vào HĐND huyện. Trong đó: nữ 22 người, chiếm 37,3%; trẻ tuổi 12 người, chiếm 20,3%, ngoài Đảng 2 người, chiếm 3,4%; tái cử 11 người, chiếm 18,6%.

Đến thời điểm này, Quảng Điền đã hoàn tất danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của những người tham gia ứng cử, đảm bảo đúng quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện.

H.Lan-Công Cường

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP