07/10/2015 - 10:22

Hiệu quả cao khi dân đồng thuận

TTH - Bằng những giải pháp quyết liệt, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo lòng tin trong quần chúng Nhân dân...

Bộ phận "Một cửa" phường Hương Xuân (Hương Trà) hoạt động nề nếp, phục vụ nhân dân hiệu quả

Thống kê của Văn phòng Tỉnh ủy cho thấy, từ năm 1998 đến nay, thực hiện Công văn 138/CV/TU, ngày 27/02/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện QCDC, Nhân dân trong tỉnh đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phục vụ dân sinh. Sau 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Nhân dân đã đóng góp tiền, hiến 130.000m2 đất ở, hoa màu và hơn 40.000 ngày công, với tổng trị giá 195 tỷ đồng để xây dựng đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa...

Khi nói đến việc nâng cấp, mở rộng kiệt đường Tuy Lý Vương, ông Nguyễn Thanh Hải, trú tại tổ 7, phường Vỹ Dạ (TP Huế) kể lại: “Sau quá trình bàn bạc, lấy ý kiến, phương châm thực hiện được đưa ra là “bảy mươi, ba mươi”. Nghĩa là Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí, Nhân dân đóng góp thêm 30% kinh phí nữa để đầu tư xây dựng. Cuối cùng tuyến đường kiệt đã được nâng cấp, không chỉ cao hơn, rộng hơn trước đây, mà còn chống được ngập úng mỗi khi mưa lớn”. Ông Hải đúc kết: Trước những vấn đề dân sinh, mang lại lợi ích cho Nhân dân, nếu dân hiểu, họ sẽ tiếp thu, đóng góp ý kiến và đi đến đồng tình, thống nhất tổ chức thực hiện vì lợi ích chung.

Ông Phan Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Hải (Phong Điền) thì cho biết: “Tuy xã đã được công nhận nông thôn mới từ năm 2014, nhưng làm sao để giữ vững những tiêu chí của nông thôn mới là vấn đề người dân luôn quan tâm. Vì lợi ích chung, người dân đã đóng góp rất nhiều công sức để cùng chính quyền địa phương xây dựng đường làng, ngõ xóm. Bộ mặt Phong Hải được khang trang như hôm nay có một phần rất lớn nhờ vào sự đồng thuận của người dân”.
Kinh nghiệm cho thấy, QCDC thực sự phát huy hiệu quả khi có sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân. Trước một vấn đề, nếu người dân được tham gia bàn bạc, góp ý và quá trình thực hiện họ được giám sát thì sẽ mang lại hiệu quả cao. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Quốc Dũng khẳng định: “Kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, chỉnh trang đô thị, quản lý sử dụng đất đai...; nhất là việc bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề liên quan đến đời sống như xây dựng quy ước làng văn hóa, thôn văn hóa, khu phố văn hóa, nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường được các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng”.
Thực hiện tốt QCDC, người dân càng tin tưởng hơn vào chính quyền các cấp. Và niềm tin đó ngày càng được khẳng định khi ở cấp xã đã tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở.
Qua xếp loại xã, phường, thị trấn thực hiện QCDC ở cơ sở, có 69% đơn vị xếp loại tốt; 24,3% xếp loại khá; 6,7% trung bình và không có đơn vị xếp loại yếu...
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, dù có những bước chuyển khá mạnh trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, hướng về cơ sở nhưng việc thực hiện QCDC ở một số nơi vẫn còn hình thức. Tỷ lệ người dân tham gia trong các cuộc họp ở tổ dân phố còn thấp. Tình trạng người dân thiếu thông tin, chưa bằng lòng trong quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, huy động sức dân theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” của các cơ quan công quyền vẫn còn. Một số cán bộ cơ sở chưa thực sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, ít nhiều làm giảm lòng tin trong Nhân dân.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt quan điểm về QCDC; tăng cường lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện QCDC; nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể; nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu... là những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới về xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở.
 
 

 

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP