Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

14/11/2016 - 10:56

Hiệu quả chuyển đổi HTX ở Hương Thủy

TTH - Hiện, có 11/14 HTX trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

Năng động hơn

Tháng 8/2015, HTX NN Thủy Tân chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012, thu hút thêm 131 thành viên mới tham gia. Hiện, HTX có đủ năng lực đảm bảo tưới, tiêu cho 100% diện tích sản xuất lúa và cá trên địa bàn xã; cung cấp 50 tấn giống và 250 tấn phân bón các loại; đảm bảo khâu làm đất cho hơn 600 ha diện tích trồng lúa 2 vụ trong năm...

Theo ông Nguyễn Quang Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX NN Thủy Tân, HTX hoạt động theo mô hình mới, mọi việc đều được thực hiện theo mô hình tập trung các khâu từ chọn giống, làm đất, vô nước, gieo sạ đến thu hoạch… đều triển khai đồng loạt, tiết kiệm được thời gian, đảm bảo lịch thời vụ, hạn chế sâu bệnh và tiến độ thu hoạch nhanh. Điểm mạnh ở HTX NN Thủy Tân là mọi dịch vụ của HTX đều ưu tiên phục vụ cho thành viên, quản lý toàn bộ đầu vào gắn với quyền lợi thiết thực của thành viên, hoạt động có lãi. Đầu mỗi vụ mùa, HTX liên kết với các công ty sản xuất lúa giống, cung ứng phân bón… mua vật tư cần thiết và cung cấp cho nông dân. Bà con không phải trả tiền ngay mà thanh toán vào cuối vụ thu hoạch. Đến kỳ thu hoạch lúa, HTX chủ động mua sản phẩm cho bà con với mức giá bằng hoặc cao hơn thương lái. Các dịch vụ khác, như cấp nước, tiêu úng… cũng được HTX tính toán và thực hiện một cách tiết kiệm để có lãi.

về cách làm, ông Nguyễn Quang Hồng cho biết: “Trước khi chuyển đổi theo mô hình mới, HTX cũng cung cấp dịch vụ tưới tiêu, làm đất, cung ứng giống, vật tư… nhưng theo kiểu thích thì làm, không thì thôi. Phân bón đưa về chất trong kho, ai có nhu cầu thì đến mua, tự chở. Chuyển đổi rồi thì khác phải năng động hơn. Mọi dịch vụ đều phải tính toán để đảm bảo quyền lợi cho thành viên bảo toàn vốn và sinh lãi”.

Tiếp tục điều chỉnh

11 HTX của thị xã Hương Thủy sau khi chuyển đổi đều triển khai phương án sản xuất kinh doanh mới và thực hiện theo Điều lệ HTX phù hợp với luật định. nhiều HTX NN trên địa bàn bước đầu hoạt động có hiệu quả, như: HTX NN Thủy Phù, Thủy Thanh,  Thủy Dương, Phú Bài… Năm 2015, có 6/11 HTX đạt và vượt các chỉ tiêu giao khoán về lợi nhuận. Tổng doanh thu của các HTX hoạt động theo mô hình mới đạt gần 68 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 2,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động chung của các HTX trên địa bàn thị xã Hương Thủy vẫn còn nhiều điểm phải tiếp tục điều chỉnh. Đó là vai trò hội đồng quản trị chưa được phát huy rõ nét. Phần lớn các ban kiểm soát HTX còn phụ thuộc vào giám đốc hoặc chủ tịch HĐQT. Bộ máy điều hành HTX còn cồng kềnh. Một số HTX có vốn lưu động nhưng chưa mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh… UBND thị xã Hương Thủy chỉ đạo các HTX đã chuyển đổi mô hình tăng cường các biện pháp quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn và quyền lợi của các thành viên. Các HTX cần đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc.

Ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy nói thêm: “Hiện nay, các HTX mới tập trung cho hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nên thị xã sẽ hướng các HTX đa dạng hóa dịch vụ, kêu gọi sự hợp tác từ các doanh nghiệp bên ngoài. Đồng thời, đẩy mạnh việc sản xuất hàng hóa. Vùng chuyên canh cây lúa thì phải nâng cao chất lượng lúa, vùng có thế mạnh hoa màu thì tập trung phát triển rau màu. hệ thống kết cấu giao thông hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng phải hoàn thiện, đảm bảo việc sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của bà con nông dân thuận lợi hơn”.

ĐỒNG VĂN 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP