25/05/2015 - 10:02

Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng

TTH - “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, tất cả những điều tôi hiểu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói như vậy. Suốt cuộc đời, Người đã phấn đấu không mệt mỏi cho khát vọng độc lập tự do của dân tộc. Và chính Người đã trở thành biểu tượng, niềm tin mãnh liệt vào chân lý muôn đời “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người ở chiến khu Việt Bắc. Ảnh: Internet

Cách mạng Tháng Tám thành công, với niềm tự hào và hạnh phúc vô biên trong ngày hội lớn của non sông, Người đã viết “Tuyên ngôn độc lập” công bố với toàn thế giới: Việt Nam là một nước tự do và độc lập. Thay mặt cho toàn dân Việt Nam, Người khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập mới giành được: Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập”. Năm 1946, chính quyền cách mạng còn non trẻ, dân tộc Việt Nam đứng trước nguy cơ mất nước một lần nữa. Hồ Chủ tịch đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đây là lời hiệu triệu toàn dân đứng lên cứu nước: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!”. Lời kêu gọi thể hiện lẽ sống của mỗi người Việt Nam, niềm tin vào chính nghĩa tất thắng, cô đúc sức mạnh ngàn năm của dân tộc.   

Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, đất nước ta tạm thời chia làm hai miền theo Hiệp định Geneve và đế quốc Mỹ nhảy vào xâm lược nước ta. Với nỗi đau đất nước còn chia cắt, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Thống nhất nước nhà là con đường sống của Nhân dân Việt Nam”, “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Trong cuộc chiến tranh chống Đế quốc Mỹ xâm lược, để động viên quân và dân ta tiếp tục phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng, ngày 17/7/1967 Hồ Chủ tịch kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước: “...Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song Nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi Nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Mùa xuân 1969, bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác gửi đến chiến sĩ, đồng bào cả nước vẫn là lời cổ vũ niềm tin vào sự tất thắng của cách mạng:

...

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào

Tiến lên chiến sĩ đồng bào

Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!

Và cho đến phút cuối cùng trước khi từ biệt, trong Di chúc để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân, Người vẫn tin tưởng dân tộc ta sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ để giành thắng lợi cuối cùng: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, Nhân dân ta cũng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định sẽ cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, và đã góp phần xứng đáng vào phong trào cách mạng thế giới”.

Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Nhân dân khắp hai miền Nam Bắc với niềm tin sắt đá Tổ quốc ta nhất định thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà, đã đoàn kết một lòng “Cả nước vì miền Nam, miền Nam vì cả nước” nhất tề đứng lên, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, không quản hy sinh, mất mát, quyết chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược để Tổ quốc được độc lập, tự do.

Đó chính là thắng lợi của niềm tin và lòng kính yêu vô hạn của toàn dân Việt Nam đối với Bác Hồ - Người mà với trí tuệ mẫn tiệp và trái tim nhân hậu bao dung đã tập hợp toàn dân tộc vào cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và dân chủ! Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng.

Lê Thị Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP