01/03/2012 - 18:03

Hội thảo về hoàn thiện tiến trình giao đất, giao rừng có sự tham gia của cộng đồng

TTH - UBND huyện Nam Đông VỪA phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung thuộc Trường đại học Nông lâm Huế tổ chức hội thảo về hoàn thiện tiến trình giao đất, giao rừng có sự tham gia của cộng đồng quản lý, sử dụng để có thể áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Huyện Nam Đông hiện có 8 cộng đồng của 2 xã Thượng Lộ và Thượng Nhật đã được giao đất, giao rừng với tổng diện tích gần 2.000 ha. Thông qua hội thảo, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về công tác giao đất, giao rừng dựa vào cộng đồng; khái niệm rừng cộng đồng, rừng dòng họ, rừng thiêng của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tìm hướng đi mới cho công tác giao đất, giao rừng...

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP