12/09/2014 - 15:50

Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi thêm 3 năm

TTH.VN - Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), gồm 7 Điều, để lấy ý kiến góp ý của cá nhân và tổ chức.

Theo đó, lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.

Mức cho vay đối với hộ mới thoát nghèo do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.

Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH trong vòng 3 năm kể từ ngày xác định thoát nghèo và ra khỏi danh sách hộ nghèo để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững; Hộ có thu nhập bình quân trên thu nhập bình quân của hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

Hộ mới thoát nghèo không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay tại NHCSXH.

Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận phụ thuộc vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không quá một chu kỳ sản xuất, kinh doanh của đối tượng đầu tư trong phương án sử dụng vốn vay.

NHCSXH hướng dẫn quy trình, thủ tục và các nghiệp vụ liên quan đến việc vay vốn của hộ mới thoát nghèo, xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong đó có cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Ngoài ra, Dự thảo quy định Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp cùng NHNN trình Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn từ ngân sách Trung ương dành cho NHCSXH thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Trong đó có chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo theo quy định; giám sát, kiểm tra, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện; Xây dựng tiêu chuẩn, căn cứ xác định hộ mới thoát nghèo, tổ chức điều tra, rà soát hộ mới thoát nghèo hàng năm làm căn cứ để NHCSXH cho vay theo Quyết định này./.

 
 

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP