19/11/2015 - 18:08

Hộ nghèo giảm còn dưới 4,5%

TTH - Ngày 19/11, UBND tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2015.

5 năm qua, chương trình đã đầu tư trên 316 tỷ đồng cho các công trình; trên 57.000 lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi trên 794 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Số lao động thuộc hộ nghèo được đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí gần 1.500 lao động, trong đó, có trên 1.260 lao động thuộc hộ nghèo có việc làm. Người nghèo được hỗ trợ về y tế, giáo dục, tiếp cận các dịch vụ trợ cấp pháp lý cũng như được hỗ trợ vốn, đất sản xuất, kỹ thuật và xây dựng trên 110 mô hình sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản… phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã trình bày những mô hình làm kinh tế cũng như những sáng kiến, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ người nghèo vươn lên. Nhờ sự năng động, tích cực của các địa phương đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4,5%, tương ứng với khoảng 15.500 hộ nghèo. Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 sẽ được đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, phấn đấu giảm hộ nghèo toàn tỉnh từ 1,5-2,0%/năm.

Hội nghị đã khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong công tác giảm nghèo.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP