Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

02/03/2012 - 05:43

Hỗ trợ 10,210 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công

TTH - Ngày 29/2, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định trích ngânsách của tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở trong năm 2012.

Theo đó, số lượng hỗ trợ là 671 hộ; trong đó, xây mới là 175 hộ, sửa chữa 496 hộ, mức hỗ trợ xây dựng nhà mới 30.000.000 đồng/hộ, sửa chữa nhà 10.000.000 đồng/hộ. Được biết, tổng kinh phí của đợt này là 10,210 tỷ đồng; trước mắt, UBND tỉnh trích ngânsách tỉnh 4,58 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở; số còn lại được trích từ ngân sách tỉnh, quỹ đền ơn đáp nghĩa và từ nguồn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thị xã, TP Huế.

Xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước

Thái Sơn
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP