14/07/2015 - 19:31

Hỗ trợ 3 tỷ đồng và 210 tấn giống khắc phục lũ lụt

TTH - Tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại trong đợt lũ bất thường vào cuối tháng 3/2015, Thừa Thiên Huế được hỗ trợ 3 tỷ đồng; 200 tấn giống lúa, 5 tấn hạt giống ngô, 5 tấn hạt giống rau.

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ số tiền và nguồn giống trên cho các địa phương bị thiệt hại, triển khai hỗ trợ cho dân khắc phục hậu quả lũ lụt… Được biết, trong đợt lũ cuối tháng 3/2015, toàn tỉnh có gần 5.000 ha lúa bị ngập, trong đó có 237 ha bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 1.000 ha bị thiệt hại từ 30-70%; nhiều công trình đê bao, thủy lợi bị hư hỏng… ước tổng thiệt hại gần 30 tỷ đồng.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP