Giáo dục Tin tức giáo dục

17/04/2015 - 18:22

Hỗ trợ các nhóm dễ tổn thương: Tiếp cận liên ngành từ công tác xã hội và y tế

TTH - Là chủ đề của hội thảo tập huấn được tổ chức tại Trường đại học Khoa học Huế trong các ngày từ 13 đến 17/4.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án HOPE giai đoạn 3 với sự tham gia hợp tác của Trường đại học Khoa học Huế, Trường đại học Y Dược Huế, Đại học Khoa học Ứng dụng - Phần Lan cùng một số trường đại học ở Nepal và Phần Lan. Mục đích của dự án HOPE nhằm nâng cao năng lực về công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cho giảng viên, sinh viên các trường thành viên ở Việt Nam, Nepal và Phần Lan thông qua các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên, các khóa tập huấn chuyên sâu, hội thảo... Từ đó, thúc đẩy hiệu quả hơn quá trình hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ tổn thương trong xã hội.

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP