12/10/2018 - 20:55

Hỗ trợ các thủ tục hành chính cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài

TTH.VN - Ngày 12/10, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Ngọc Khanh cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quy trình về việc hỗ trợ các thủ tục hành chính (TTHC) cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Quy trình áp dụng đối với tất cả các cơ quan, đơn vị và các nhà thầu nước ngoài tham gia vào quá trình giải quyết TTHC cấp phép hoạt động xây dựng khi nhà thầu nước ngoài có nhu cầu thực hiện việc cấp phép trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các nhà thầu nước ngoài sẽ được hướng dẫn việc lập hồ sơ cấp phép hoạt động, hỗ trợ tạo tài khoản dịch vụ công (đảm bảo chức năng liên thông, giám sát xuyên suốt trong quá trình thực hiện TTHC) khi đến trung tâm thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động; các thủ tục cấp giấy phép, con dấu, mã số thuế, mua bảo hiểm; hướng dẫn việc tuyển lao động, sử dụng lao động Việt Nam và lao động nước ngoài...

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, giám sát quá trình giải quyết TTHC của các sở, ngành có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu từ khi triển khai lập hồ sơ xin cấp phép đến khi được cấp phép và đưa vào vận hành, hoạt động.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP