Kinh tế Kinh tế

07/06/2021 - 07:45

Hỗ trợ gia hạn nộp thuế bằng phương thức điện tử

TTH - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP (NĐ 52) của Chính phủ, Cục Thuế tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử, ông Hà Văn Khoa, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh thông tin.

Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (NNT) bị thiệt hại bởi dịch COVID-19, năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định nội dung gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT); thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất.

Theo đó, trong năm 2020, Cục Thuế tỉnh đã xử lý 2.065 trường hợp có yêu cầu gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với số tiền hơn 225 tỷ đồng được gia hạn. Trong đó, thuế GTGT 181 tỷ đồng; thuế TNDN 31 tỷ đồng; tiền thuê đất gần 6 tỷ đồng; thuế GTGT&TNCN và tiền thuê đất hộ, cá nhân kinh doanh gần 7 tỷ đồng.

Và mới đây, Cục Thuế tỉnh cũng đã triển khai thực hiện NĐ 52 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021.

Đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế hỗ trợ DN gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ông có thể thông tin thêm về những nhóm đối tượng thụ hưởng được bổ sung trong NĐ này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho NNT vượt qua khó khăn?

NĐ 52 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho 5 nhóm đối tượng là các DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID­-19.

So với NĐ 41 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, NĐ 52 đã mở rộng đối tượng áp dụng thêm một số lĩnh vực, ngành kinh tế như: hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên; thoát nước và xử lý nước thải; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng nhằm tạo điều kiện cho nhiều DN được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2021, khắc phục được tình trạng khó khăn hiện nay.

Theo quy định này, thời gian gia hạn sẽ được triển khai ra sao, thưa ông?

Theo NĐ 52, thời gian gia hạn đối với thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất được quy định rất cụ thể. Trong đó, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý I và quý II/2021; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT tháng 7/2021, gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT tháng 8/2021. Và gia hạn 03 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế TNDN năm 2021.

Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, các đối tượng liên quan cần thực hiện nộp số tiền thuế chậm nhất là ngày 31/12/2021. Còn đối với tiền thuê đất, việc gia hạn áp dụng với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp, thời hạn gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

NNT, DN phải thực hiện những thụ tục nào để được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo NĐ 52?

NNT trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo mẫu quy định tại NĐ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Các DN cần lưu ý, để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại NĐ 52 này, NNT phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại NĐ 41 và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/7/2021.

Để chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, Cục Thuế tỉnh đã triển khai NĐ này như thế nào trong cộng đồng DN, NNT trên địa bàn?

Nhằm giúp NNT nắm bắt chính sách thuế mới, xác định đúng đối tượng và thời hạn gia hạn, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện đăng tải nội dung chính sách lên Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh, Facebook, Zalo Cục Thuế tỉnh và Website Khởi nghiệp để chuyển tải thông tin nhanh chóng đến NNT.

Ngay khi NĐ được ban hành, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn và đối thoại cho gần 1.000 tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh, giúp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của NNT về chính sách thuế mới.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các chi cục thuế kịp thời tuyên truyền và triển khai chính sách hỗ trợ đến các DN, NNT trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phân công các bộ phận trong cơ quan thuế tiếp nhận bằng phương thức điện tử; tiếp nhận trực tiếp và qua đường bưu chính, xử lý thông tin trên giấy đề nghị gia hạn để thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho NNT theo đúng quy định.

Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, xây dựng các video hướng dẫn chi tiết nội dung của NĐ 52, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện chặt chẽ khâu rà soát đảm bảo đúng đối tượng tổ chức, DN, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ, đảm bảo về thời gian, trình tự xử lý, nhanh chóng, chính xác.

Hoàng Loan (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP