Kinh tế Kinh tế

11/08/2022 - 14:51

Hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động

TTH.VN - Ngày 11/8, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ cung ứng, kết nối cung - cầu lao động đảm bảo nguồn lao động tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025.

Thời gian tới, doanh nghiệp và người lao động sẽ được hỗ trợ kết nối

Kế hoạch này nhằm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cung ứng, kết nối cung - cầu lao động giữa doanh nghiệp và người lao động kịp thời, hiệu quả; qua đó giải quyết việc làm cho người lao động, giúp doanh nghiệp tuyển dụng được lao động, khắc phục được tình trạng thiếu hụt lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo và người lao động về công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển chọn của doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tuyển lao động ở địa phương; đặc biệt hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Theo đó, kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp như, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức rà soát nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm việc làm của lao động; giới thiệu, cung ứng lao động; phát triển thị trường lao động và kết nối cung - cầu lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; thông tin, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ tuyển dụng lao động…

Tin, ảnh: Lê Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP