Kinh tế Kinh tế

22/10/2021 - 09:09

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 

Từ đầu năm, chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, nghị định để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội.

Từ đầu năm 2021 đến nay, chính phủ đã ban hành 154 nghị quyết, 83 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 31 quyết định mang tính quy phạm pháp luật, 26 chỉ thị và các bộ, ngành đã ban hành 253 thông tư để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP