Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

04/07/2018 - 21:04

Hỗ trợ sinh kế cho cư dân đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

TTH - Nhiều mô hình nuôi thủy sản xen ghép, 5 lớp tập huấn nuôi trồng thủy sản với hơn 144 người tham gia là kết quả do Trung tâm Khuyến nông tỉnh (TTKN) triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018.

 Theo đó, được sự hỗ trợ kinh phí từ Dự án Bảo tồn các Khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết (UNDP-GEF), TTKN triển khai hoạt động “Hỗ trợ sinh kế cho ngư dân vùng ven biển, đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”.

Các mô hình nuôi xen ghép tôm sú, cua, cá đối được triển khai tại khu rừng ngập mặn rú Chá thuộc xã Hương Phong (TX. Hương Trà) với quy mô 4 ha/4 hộ; mô hình nuôi xen ghép cá trắm cỏ và rô phi bằng lồng tại xã Quảng Thái (Quảng Điền) và xã Điền Hòa (Phong Điền) với quy mô mỗi xã 800m2; mô hình nuôi xen ghép tôm sú, cá đối, rong câu tại các xã Phú Thuận, Vinh Phú (Phú Vang) và các xã Vinh Giang, Lộc Bình (Phú Lộc) với quy mô mỗi xã 32.000 m2. Các mô hình đều cho lãi bình quân từ 50-70 triệu đồng/ha.

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP