14/06/2015 - 16:47

Hỗ trợ thêm 221 triệu đồng cho tiểu thương chợ Nong

TTH - Sau một thời gian kiểm tra thẩm định hậu quả vụ cháy chợ Nong, xã Lộc Bổn vào ngày 3/4/2015, UBND huyện Phú Lộc tiến hành hỗ trợ thêm 221 triệu đồng, thông qua nguồn kinh phí của tỉnh, cho 17 tiểu thương bị thiệt về hàng hóa, lô quán...

Hộ cao nhất được hỗ trợ 20 triệu đồng, thấp là 3 triệu đồng. Trước đó, bằng nguồn kinh phí địa phương, huyện Phú Lộc hỗ trợ cho mỗi hộ 4 triệu đồng. Dịp này, số tiểu thương bị thiệt hại được các ngành đơn vị chức năng huyện Phú Lộc thông tin, trao đổi, tư vấn về các chính sách khoanh nợ, giãn nợ và vay vốn ngân hàng để tiếp tục có điều kiện kinh doanh buôn bán tại khu chợ Nong mới đưa vào hoạt động.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP