Kinh tế Xây dựng - Giao thông

13/05/2012 - 16:40

Hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại sản xuất lợn ¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền

TTH - UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại sản xuất lợn ¾ máu ngoại trên địa bàn.

Qua thực hiện thử nghiệm trong thời gian 18 tháng (8-2010 đến 2-2012), với quy mô 30 con nái tại 3 trang trại xã Phong Hòa và Phong Chương cho thấy, lợn nái F1 có sức sản xuất tốt, có khả năng thích nghi với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà dự án đã thực hiện đều đạt hoặc vượt so với yêu cầu dự án đề ra; trong đó, chỉ tiêu về số con đẻ đạt 10,8 con/lứa; số con còn sống đến cai sữa đạt 10 con/lứa, đều vượt so với yêu cầu. Lợn con F2 ¾ máu ngoại được sinh ra ít bệnh tật có sức sống cao trên 90%, đạt trọng lượng lúc 60 ngày tuổi là 14,5kg. Khi đưa vào nuôi thịt cho tăng trọng nhanh bình quân 620g/ngày. Việc nuôi lợn nái F1 sản xuất con giống và nuôi lợn thịt F2 không phức tạp, nhiều người ưa chuộng, cho hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm vệ sinh môi trường.

 

Phong Anh

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP