30/01/2015 - 18:55

Hoàn thành chỉ tiêu khám trong năm đầu đi vào hoạt động

TTH - Thông tin trên được đưa ra tại lễ tổng kết hoạt động năm 2014 của Bệnh viện Phong-Da liễu vào chiều 30-1.

Năm 2014, Bệnh viện vừa tách từ Bệnh viện Lao và Trung tâm phòng chống xã hội để hoạt động độc lập đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Ngoài công tác khám, phát hiện điều trị, bệnh viện đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục trong cộng đồng, tập huấn điều tra phong ở 21 xã, phối hợp đánh giá loại trừ bệnh huyện Phú Lộc-đơn vị đầu tiên của tỉnh và huyện thứ 3 trên toàn quốc loại trừ được bệnh phong.

Năm 2015, Bệnh viện tiếp tục kiện toàn cơ sở vật chất để khám phát hiện bệnh phong 185.412 người; trong đó khám tiếp xúc 734 người, điều trị bệnh nhân nội trú 68 người, duy trì tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0.2/10.000 dân...; đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng chống một số bệnh có tính nguy hại trong cộng đồng...

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP