31/07/2015 - 16:34

Hoàn thành hơn 60% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV

TTH - Chiều 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 có 10 chỉ tiêu. Qua nửa nhiệm kỳ các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành hơn 60% các chi tiêu mà nghị quyết đã đề ra. Hiện còn 03 chỉ tiêu chưa đạt và 01 chỉ tiêu đang trong quá trình tham mưu. Từ thực tế đó, hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ, rút ra 5 bài học kinh nghiệm và đưa ra 6 giải pháp quan trọng để khắc phục tồn tại, quyết tâm thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu còn lại.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP