09/07/2015 - 21:13

Hoàn thành nhiều dự án cấp điện nông thôn

TTH - Đến nay, nhiều dự án đầu tư lưới điện nông thôn đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng điện ở các vùng nông thôn.

Điển hình là dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với quy mô đường dây trung áp 19,1 km, đường dây hạ áp 298,5km; 22 trạm biến áp với tổng dung lượng 2.890kVA, tổng dự toán đã được phê duyệt 157 tỷ đồng; đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp điện ổn định cho trên 41 ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, dự án năng lượng nông thôn II (RE2) mở rộng triển khai tại 4 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lộc với giá trị gần 26 tỷ đồng, quy mô cải tạo 40,95km đường dây hạ áp trên không và xây mới 35,35 km đường dây hạ áp, thay thế và lắp đặt 9.150 công tơ mới vừa hoàn thành đưa vào hoạt động.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP