24/05/2016 - 21:46

Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT hàng hải

TTH.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi một số hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế thí điểm đối với hoạt động duy tu, bảo dưỡng các tuyến luồng hàng hải theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hàng hải theo quy định tại Điều 7 của Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015; rà soát, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải hàng hải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP