Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

05/10/2012 - 14:22

Hoàn thiện và đổi mới

TTH - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) là đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Không chỉ là vấn đề kinh tế rộng lớn, phức tạp mà còn là vấn đề chính trị xã hội rất hệ trọng, nhạy cảm, liên quan đến việc giữ vững thành quả của cách mạng, của cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi quản lý và sử dụng đất đai tiếp tục là vấn đề chính được tập trung bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) vừa khai mạc.

Thời gian qua, ở nhiều địa phương trong cả nước xuất hiện những “điểm nóng” về đất đai do công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, hỗ trợ tái định cư mỗi khi phải thu hồi đất rất khó khăn. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến nhiều vụ việc phải qua nhiều cấp kéo dài, rất phức tạp. Hàng loạt vụ việc tranh chấp về đất đai xảy ra thời gian qua cũng cho thấy việc sửa đổi Luật Đất đai là hết sức cần thiết. Những vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn giao đất, chuyển mục đích sử dụng, quy định về hộ gia đình ... không cụ thể khiến cho người dân cũng như các cơ quan thực thi gặp nhiều khó khăn.

 

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia. Vấn đề quản lý, sử dụng đất đai một cách hợp lý và có hiệu quả luôn được các quốc gia quan tâm. Một trong những công cụ hữu hiệu nhất mà hầu hết các quốc gia thường sử dụng để quản lý là pháp luật. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương thảo luận kỹ để đi đến thống nhất ban hành Nghị quyết của Trung ương định hướng cho việc nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai; chú ý tiếp tục hoàn thiện các quy định về giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước xác định trên nguyên tắc phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước; Nhà nước chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án sản xuất, kinh doanh; việc quản lý, sử dụng đất nông lâm trường và việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đan Duy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP