Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

26/08/2022 - 05:42

Học Bác để làm nhiều việc tốt

TTH - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Phong Điền đã quán triệt sâu sắc các nội dung của Chỉ thị và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và tự giác của cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng và toàn hệ thống chính trị.

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mai vàng tại làng cổ Phước Tích

Nói đi đôi với làm

Ông Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền cho biết: “Trên địa bàn huyện Phong Điền, nhiều đơn vị, địa phương đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình như tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc”.

Điển hình như mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải hộ gia đình ở xã Phong Hòa, “Quỹ heo đất” của các chi hội phụ nữ; các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của Hội nông dân; Xã đoàn làm kinh tế trang trại; mô hình con đường mang tên cựu chiến binh; câu lạc bộ không sinh con thứ ba trở lên; “Phụ nữ giúp nhau cùng phát triển”; mô hình “5 không 3 sạch”; mô hình “thắp sáng đường quê”; “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; phong trào “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, Quỹ “Mái ấm tình thương” của hội phụ nữ; Đoàn Thanh niên với các cuộc vận động “Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; thanh niên tham gia công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ… Qua đó, xác định được nội dung đột phá trong đổi mới phong cách làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, cụ thể, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Tạo chuyển biến về nhận thức và hành động

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng được nâng lên, nhất là trong sinh hoạt chi bộ. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất, khắc phục cơ bản tư tưởng chạy theo thành tích trong đánh giá, xếp loại.

“Thực hiện các quy định của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy cơ sở chủ động triển khai thực hiện, lấy bản tu dưỡng, rèn luyện và cam kết trách nhiệm của cá nhân, kế hoạch hành động của tập thể để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cuối năm”, ông Côi cho biết.

Thời gian tới, huyện Phong Điền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, bằng việc học tập tốt các chuyên đề hằng năm, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt bản cam kết của cá nhân, kế hoạch hành động của tập thể để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Qua đó, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên.

Bài, ảnh: Quyết Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP