Giáo dục Tin tức giáo dục

21/09/2021 - 10:28

Học tập suốt đời: từ hiểu đến lan tỏa phong trào

TTH - Từ nhiều năm nay, thị xã Hương Thủy là một trong những điểm sáng của tỉnh về xây dựng phong trào học tập suốt đời theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 281/QĐ – TTg ngày 20/2/2014.

Các danh hiệu học tập hằng năm đạt tỷ lệ cao, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao; cụ thể như gia đình học tập đạt 70%, dòng họ học tập đạt 35%, cộng đồng học tập đạt 80 - 90%, đơn vị học tập đạt trên 80%... cho thấy hiệu quả tích cực của phong trào học tập suốt đời ở thị xã Hương Thủy.

Bước đầu tổ chức chỉ đạo điểm ở xã Thủy Phù và phường Thủy Dương, phong trào học tập suốt đời sau đó được nhân rộng và lan tỏa khắp trên địa bàn thị xã. Hội Khuyến học đã tham mưu tổ chức xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu từng năm, từng giai đoạn của thị xã để các xã, phường, cơ sở thực hiện, hướng dẫn tổ chức đăng ký và bình xét các danh hiệu phong trào học tập suốt đời ở cơ sở.

Theo ông Lê Văn Chung, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Hương Thủy, trong 5 năm 2015 -2020, Hội Khuyến học thị xã tổ chức 14 lớp tập huấn và lồng ghép tập huấn cho hơn 2.500 lượt cán bộ các cấp trên địa bàn, lồng ghép tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tuần lễ học tập suốt đời hằng năm ở thị xã và các xã, phường. Hội cũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai ở các thôn, tổ dân phố, họ tộc trên địa bàn; tổ chức giám sát, đánh giá kết quả, hướng dẫn thực hiện những biểu mẫu theo quy định.

Thực tế ở Hương Thủy cho thấy, phong trào học tập suốt đời phát huy hiệu quả và được lan tỏa khi các cấp chính quyền, đoàn thể và tổ chức xã hội và người dân hiểu rõ việc học không chỉ dừng lại ở các trường học mà diễn ra trong suốt cả cuộc đời; học để biết, học để làm việc, học để cùng nhau chung sống và hơn thế, học để làm người.

Thông qua phong trào học tập của người lớn, nhiều cá nhân ở Hương Thủy tích lũy được kiến thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Điển hình như mô hình nuôi cá nước ngọt và nấu tinh dầu tràm ở Thủy Phương, trồng rừng gỗ lớn ở Dương Hòa và Phú Sơn, sản xuất lúa chất lượng cao tại Thủy Thanh… Nhiều cá nhân và doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất các mặt hàng tiêu biểu hằng năm dẫn đầu toàn tỉnh; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lấp đầy cụm công nghiệp làng nghề Thủy Phương.

Cũng thông qua phong trào, hội khuyến học các cấp được củng cố. Hệ thống hội các cấp ở thị xã, các xã, phường, chi hội, ban khuyến học với khoảng 7.000 hội viên đã tích cực hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời ở địa phương. Hằng năm, các dòng họ vận động được trên 1,5 tỷ đồng khen thưởng cho những con em trong họ đạt thành tích cao và trao học bổng. Một số gia đình, như gia đình bà Ngô Thị Nhuần, Nguyễn Thị Đông (Phú Bài), Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Duy Dũng (Thủy Phương) có con em vượt khó đạt nhiều thành tích trong học tập, có việc làm ổn định và kinh tế phát triển.

Vẫn còn nhiều khó khăn khi phong trào phát triển chưa đồng đều, chưa phát triển theo chiều sâu, chuyển biến nhận thức chưa toàn diện, hoạt động của một số hội khuyến học cơ sở còn mang tính hình thức, giáo dục người lớn còn hạn chế, đào tạo nghề cho lao động vẫn còn nhiều hạn chế… là những vấn đề đặt ra qua phong trào học tập suốt đời ở Hương Thủy. Ông Lê Văn Chung cho rằng, không thể sớm được khắc phục nhưng thị xã Hương Thủy sẽ huy động nhiều nguồn lực để nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP