Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

12/06/2021 - 16:08

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

TTH.VN - Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. Cùng dự còn có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng và đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Qua 5 năm (2016-2021) triển khai Chỉ thị 05, toàn tỉnh có 64 tập thể, 54 cá nhân được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen

Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta.

Thời gian tới, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. 

Qua 5 năm, có 64 tập thể và 54 cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen; 1 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược Huế được tuyên dương toàn quốc. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả của các tập thể, cá nhân được nhân rộng. Tiêu biểu như: phong trào “Thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của lực lượng vũ trang tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của các huyện, thị xã và thành phố Huế; phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh”; “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông” được cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện...

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 5 năm qua đã tạo cơ sở vững chắc để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong giai đoạn 2015 - 2020, góp phần đưa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Tạo tiền đề vững chắc và là động lực to lớn để Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Ngay sau khi kết thúc hội nghị sơ để kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.  

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP