Bạn đọc Bạn đọc viết

06/07/2011 - 17:24

Học viện Âm nhạc Huế: Cần có biện pháp khắc phục những khuyết điểm, tồn tại

TTH - Đặt vấn đề hãy cứu lấy Học viện Âm nhạc Huế với những lời chỉ trích nặng nề đối với ông Nguyễn Việt Đức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách, Bí thư Chi bộ và Trưởng khoa Sáng tác - Lý luận - Chỉ huy là nội dung ẩn chứa trong bức thư của “những người tâm huyết xây dựng Học viện” gửi đến Báo Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy mới đây đối với Đảng ủy Học viện và cá nhân liên quan khẳng định sự việc hoàn toàn trái ngược.

Khẳng định vị thế đối với khu vực và cả nước

Thời gian qua, Đảng ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ và đề ra nghị quyết về lãnh đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; lãnh đạo thực hiện các công tác chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tập sự đối với công chức. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy từng bước được quan tâm và việc phát triển đảng viên mới cũng được chú trọng. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo quy định; chỉ đạo việc thực hiện công khai tài chính trên cơ sở tổ chức các hội nghị ngân sách, cán bộ công chức hàng năm và thành lập các ban thanh tra nhân dân, thanh tra giáo dục... 
 
Tuy mới thành lập cách đây gần bốn năm và phải trải qua những khó khăn nhất định, nhưng Đảng ủy tập trung lãnh đạo cơ bản toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị, nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác đào tạo, bảo tồn, nghiên cứu khoa học và đối ngoại của đơn vị ngày càng được khẳng định trong khu vực cũng như cả nước. Bộ máy tổ chức nhân sự cơ bản được kiện toàn và các hoạt động của đơn vị từng bước đi vào nền nếp. Cơ sở vật chất của đơn vị ngày càng khang trang hơn, dần dần được ổn định và phát triển. Đảng bộ hai năm liền (2008 và 2009) được cấp trên công nhận tổ chức Đảng “Trong sạch vững mạnh” và đơn vị được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc 2009. Ngoài ra, nhiều tập thể, cán bộ, giảng viên được các cấp tặng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua hàng năm. 
 
Riêng ông Nguyễn Việt Đức đã có nhiều cố gắng, chịu khó học tập để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Với cương vị phụ trách công tác chuyên môn, ông Nguyễn Việt Đức đã chủ động đề xuất, tham mưu cho giám đốc (nay đã nghỉ hưu) xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, soạn thảo giáo trình, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề và đưa hoạt động chuyên môn của Học viện có bước chuyển biến nhất định.
 
Tuy mới được giao giữ chức Phó Giám đốc phụ trách, nhưng ông Đức sớm tiếp cận công việc và chủ động giải quyết một số việc liên quan. Là Bí thư Chi bộ, quyền Trưởng khoa, ông Đức duy trì chế độ sinh hoạt tương đối nền nếp, nội dung sinh hoạt của Chi bộ có nhiều đổi mới và công tác phát triển Đảng được quan tâm. Mặt khác, ông Đức luôn giữ phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên và của người thầy giáo; đồng thời, chưa có biểu hiện vi phạm về những điều đảng viên không được làm và kỷ luật của Đảng.
 
Khuyết điểm, tồn tại
 
Cũng theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy còn một số khuyết điểm, tồn tại: Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2009 - 2014 có một số nội dung chưa phù hợp với quy định của Điều lệ Đảng và chưa theo Quy định 97-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư TƯ Đảng; chưa duy trì chế độ họp Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy chế đề ra; thiếu kiên quyết trong chỉ đạo các chi bộ xây dựng Quy chế làm việc và chậm lãnh đạo đơn vị ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan. Vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác chuyên môn có mặt còn hạn chế; đồng thời, lãnh đạo thực hiện công tác quản lý tài chính có mặt chưa chặt chẽ. Bên cạnh việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ có mặt chưa tốt, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý hợp đồng lao động của Đảng ủy cũng chưa được quan tâm đúng mức, thủ tục ký hợp đồng lao động một số trường hợp thiếu chặt chẽ và chưa đúng quy định. Việc xây dựng, lập và lưu trữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan của Đảng ủy và chính quyền chưa tốt. 
 
Còn đối với ông Nguyễn Việt Đức, quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng còn một số khuyết điểm, tồn tại: Là ủy viên Thường vụ Đảng ủy, nhưng có khi chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng ủy. Việc quan hệ phối hợp với các đồng chí trong Đảng ủy để chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nghị quyết của Đảng ủy có lúc chưa kịp thời; chưa tham mưu giúp Chi bộ xây dựng Quy chế làm việc và chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; đấu tranh tự phê bình và phê bình có lúc chưa tốt; chất lượng công tác phát triển Đảng có trường hợp chưa cao. Công tác quản lý, điều hành của bản thân đối với khoa có những hạn chế nhất định. Ngoài ra, tính tình có khi còn nóng nảy và phương pháp tham gia góp ý với đồng chí, đồng nghiệp tính thuyết phục chưa cao.

Ra mắt dàn nhạc Dân tộc nhân Lễ kết nghĩa giữa Học viện Âm nhạc

Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và Học viện Âm nhạc Huế (ảnh: TL)

 
Tăng cường và nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy
 
 
Để tăng cường và nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những khuyết điểm, tồn tại như đã nêu. Cụ thể, Đảng ủy phải quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong tổ chức đảng và tính chủ động, sáng tạo của các đảng ủy viên. Đảng ủy cần tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc trong việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên; xây dựng quy chế làm việc và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tập trung dân chủ, sinh hoạt Đảng, Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, kiểm tra các công tác quản lý tài chính, tài sản công, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tuyển dụng, hợp đồng lao động; đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các đoàn thể, các ban thanh tra nhân dân, thanh tra giáo dục. Đảng ủy chỉ đạo rà soát các văn bản đã ban hành để bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh theo quy định và phù hợp với tình hình của đơn vị. Ngoài ra, Đảng ủy phải kịp thời lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt nhân sự để bổ sung Đảng ủy nhiệm kỳ 2009 - 2014 và lãnh đạo chủ chốt của đơn vị theo đúng quy định. 
 
Đối với ông Nguyễn Việt Đức, UBKT Tỉnh ủy đề nghị cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có kế hoạch sớm khắc phục những khuyết điểm, tồn tại như đã nêu để cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức sinh hoạt Đảng và các quy định, quy chế đề ra; cần tăng cường lãnh, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát mọi hoạt động, nhất là các công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của đơn vị; bản thân cần có phương pháp công tác phù hợp, mang tính thuyết phục cao trong chỉ đạo điều hành, bình tĩnh lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của mọi người và khắc phục tính nóng nảy.
 
 
Nếu tập thể Đảng ủy và từng thành viên trong Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những khuyết điểm nêu trên, hy vọng rằng, hoạt động của Học viện sẽ không ngừng đổi mới để ngày càng phát triển.
 
     Vĩnh Cự
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP