06/02/2012 - 13:39

Hội CCB thành phố Huế giúp 50 đối tượng tiến bộ, hoàn lương

TTH - Thành phố Huế là địa bàn trọng điểm về ANCT và TTATXH, các thế lực thù địch, cực đoan lợi dụng tôn giáo, dân chủ, nhân quyền luôn tìm cách gây rối…

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, BCH hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập trong hội, chỉ đạo các hội cơ sở, đặc biệt các địa bàn trọng điểm như: Phước Vĩnh, Vĩnh Ninh, An Cựu… bám nắm dân cư, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phối hợp với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với những phần tử cực đoan, những hành động chống phá Đảng, chính quyền. Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, có 39/39 hội cơ sở ký cam kết liên tịch 01/CCB-CA với Công an. Có 148 CCB tham gia làm trưởng ban bảo vệ, trưởng nhóm ANND, 48 CCB khác làm tổ trưởng dân phố. Thực hiện nòng cốt và vận động nhân dân tham gia chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, các hội cơ sở cung cấp 306 nguồn tin giúp công an điều tra khám phá 125 vụ xâm hại trật tự an toàn xã hội; quản lý giáo dục 58 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, có 50 đối tượng tiến bộ, hoàn lương, làm tốt công tác này có hội các phường Phú Hội, Phú Cát…

 
* Thực hiện đề án “CCB thành phố làm nòng cốt vận động nhân dân xây dựng đường văn minh”, qua đánh giá bước đầu có tiến bộ, đã khen thưởng cho 15 tập thể Hội CCB phường có thành tích thực hiện đề án; đồng thời, tiếp tục đề ra các giải pháp thực hiện cho những năm tới.
 
Năm 2012, Hội CCB thành phố sẽ phối hợp ký kết với các ban ngành liên quan và làm tốt các chương trình: “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc”, ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội và các phong trào khác…hưởng ứng “Năm đô thị 2012”, góp phần đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc TW.
 

Tâm Hành- Minh Hùng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP