01/09/2015 - 15:04

Hội CCB tỉnh: Kỷ luật 7 cán bộ, hội viên

TTH.VN - Ngày 1/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) và đề ra nhiệm vụ trong những năm còn lại; tổ chức lấy ý kiến các hội viên về Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Từ sau đại hội đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra 1.031 tổ chức hội và 2.909 hội viên, giám sát 1.126 tổ chức hội và 4.910 hội viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc thực hiện 9 nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ V Hội CCB tỉnh đề ra.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn hội xử lý kỷ luật 7 cán bộ, hội viên (khiển trách 2, cảnh cáo 2 và khai trừ 3).

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình số 76/CTKH-CCB của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh. Trên cơ sở đó, hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; đồng thời chỉ đạo các cấp hội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Về  lấy ý kiến của các hội viên về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý xung quanh 8 điểm mới của Dự thảo. Trong đó, các nội dung như: Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tư cách pháp nhân, việc bỏ hình phạt tử hình trong một số tội phạm, việc chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù, bổ sung hình phạt đối với tội chiếm đoạt tài sản dưới 2 triệu... được các đại biểu thống nhất sửa đổi, nhằm hoàn thiện Bộ luật hình sự trong thời gian tới.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP