15/07/2020 - 10:03

Hội đồng Bảo an lần đầu tiên họp trực tiếp trở lại kể từ tháng 3/2020

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên đã họp trực tiếp trở lại kể từ tháng 3/2020 do tác động của đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa: Reuters

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Bảo an đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2534 về Phái bộ Liên Hợp Quốc Hỗ trợ thực thi Thỏa thuận Hodeidah tại Yemen (UNMHA) và Nghị quyết 2535 về Thanh niên, Hòa bình, An ninh.

Nghị quyết 2534 gia hạn thêm 12 tháng hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc Hỗ trợ thực thi Thỏa thuận Hodeidah tại Yemen. Phái bộ này được thành lập tháng 1/2019 với nhiệm vụ chính là giám sát quá trình các bên thực hiện lệnh ngừng bắn tại bang Hodeidah và tái bố trí lực lượng quân sự ra khỏi thành phố Hodeidah; điều phối các hoạt động của Liên Hợp Quốc hỗ trợ các bên tại Yemen thực thi đầy đủ Thỏa thuận Hodeidah.

Nghị quyết 2535 khẳng định thanh niên có vai trò, tiềm năng đóng góp vào duy trì nền hòa bình bền vững và thịnh vượng của các quốc gia, toàn cầu; đồng thời thanh niên cũng bị chịu ảnh hưởng bởi xung đột, bạo lực, thảm họa thiên nhiên, gặp phải các thách thức cản trở thanh niên tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định, thiếu cơ hội giáo dục, chăm sóc y tế và việc làm. 

Nghị quyết kêu gọi các quốc gia, Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực tăng cường tham gia đầy đủ của thanh niên vào ngăn ngừa và giải quyết xung đột, xây dựng hòa bình, xây dựng các chương trình, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội, việc làm, giáo dục, hướng nghiệp cho thanh niên, nâng cao đóng góp của các nữ thanh niên. 

Nghị quyết cũng nhấn mạnh sự gắn kết giữa chương trình về Thanh niên, Hòa bình, An ninh với chương trình về Phụ nữ, Hòa bình, An ninh. Nghị quyết thể chế hóa đề mục Thanh niên, Hòa bình, An ninh trong Chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, thông qua việc thiết lập cơ chế báo cáo 2 năm của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về thực hiện Nghị quyết và lồng ghép Chương trình Thanh niên, Hòa bình, An ninh vào tất cả các công việc của Hội đồng Bảo an.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP