Giáo dục Tin tức giáo dục

05/08/2013 - 17:49

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 15/8/2013

TTH.VN - Theo thông báo về việc nhận kết quả điểm thi tuyển sinh và các thủ tục liên quan của Đại học Huế mới đây, thí sinh sẽ nhận Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học hoặc Phiếu báo điểm tại nơi thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi sau ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn 1 tuần.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học đến các thí sinh trúng tuyển từ ngày 15/8/2013. Thời gian tập trung thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngày 28/8/2013 (Đại học Huế sẽ có thông báo cụ thể trong giấy triệu tập).

Thí sinh trong ngày tập trung tại điểm thi Trường đại học Khoa học Huế trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH 2013

Cũng theo thông báo này, thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày công bố kết quả đến ngày 13/8/2013. Thí sinh có nhu cầu xin phúc khảo làm đơn ghi rõ số báo danh, họ tên, ngày sinh, địa chỉ liên lạc và môn thi đề nghị phúc khảo (có thể 1 môn, 2 môn hoặc cả 3 môn thi). Lệ phí phúc khảo 20.000đồng/môn. Đơn và lệ phí gửi về Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Huế, số 2 Lê Lợi, TP.Huế (không nhận đơn phúc khảo các môn năng khiếu của các khối M,H,T,V). Thí sinh cần biết thêm thông tin liên hệ Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Huế hoặc điện thoại số 054.3828493.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP