Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

29/11/2016 - 14:45

Hội Khoa học lịch sử Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (1966-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

Ra đời năm 1966 vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước sang giai đoạn gay go, ác liệt nhất, Hội đã tập hợp, động viên giới sử học bằng những hoạt động phong phú, đã khơi dậy truyền thống chống giặc ngoại xâm hào hùng, như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là “huy động cả mấy nghìn năm lịch sử vào trận đánh”, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc.
Sau khi đất nước thống nhất, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã mở rộng tổ chức và hoạt động trên quy mô cả nước, trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp của giới sử học, có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Những năm qua, Hội đã có nhiều nỗ lực trong việc góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, nhất là về Biển Đông và chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chủ trì công trình nghiên cứu toàn diện về “Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ” mà sản phẩm là một công trình đồ sộ gồm 12 tập sách đang được xuất bản.

Đặc biệt, Hội đang tập trung biên soạn bộ “Lịch sử Việt Nam“ gồm 25 tập thông sử và 5 tập biên niên sự kiện, phản ánh những kết quả nghiên cứu mới nhất ở trong nước và tiếp thu có chọn lọc những kết quả nghiên cứu quốc tế. Bộ Quốc sử mang tính tập đại thành này sau khi hoàn thành sẽ là một công trình sử học xứng đáng với tầm vóc thời đại Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích và đóng góp của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và giới sử học cả nước trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Chủ tịch nước cho rằng, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và giới sử học cả nước cần tiếp tục phát huy tính tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới khoa học lịch sử, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Hội cần chú trọng tổng kết thực tiễn lịch sử, làm rõ lý luận về con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó đúc rút những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm giàu kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Lịch sử đã diễn ra và tồn tại một cách khách quan, trách nhiệm hàng đầu của các nhà sử học là bằng một hệ thống lý thuyết và phương pháp tiếp cận khoa học, phục dựng lại những trang sử của quá khứ và đánh giá lịch sử một cách trung thực, khách quan nhất. Hội cần tập trung công sức, huy động trí tuệ của giới sử học để hoàn thành với chất lượng cao nhất nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn bộ Quốc sử Việt Nam. Đây sẽ là một cống hiến to lớn của giới sử học đối với đất nước”.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

Chủ tịch nước cho rằng, với tư cách là môn khoa học, sử học cung cấp cho mọi người hệ thống kiến thức về cội nguồn dân tộc, về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước với tất cả thăng trầm của lịch sử, về các giá trị lịch sử và văn hóa mà tổ tiên đã sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sử học dạy cho chúng ta rất nhiều điều, dạy làm người, dạy cách sống, dạy kinh nghiệm xây dựng và bảo vệ đất nước, dạy sáng tạo văn hóa. Bên cạnh đó, Hội cần làm tốt chức năng tư vấn, phản biện xã hội đối với việc bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Hội cần chủ động tham gia truyền bá kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống dân tộc để mọi người đều có nhận thức đúng là kiến thức lịch sử không phải chỉ dành cho những nhà sử học và những người muốn trở thành các nhà sử học, mà cần thiết cho mọi người, mọi giới, bao gồm cả các nhà quản lý. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục môn lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng nhân cách và bản lĩnh cho thế hệ trẻ”.

Chủ tịch nước tin tưởng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và giới sử học cả nước nhất định sẽ giành được những kết quả, thành tích to lớn hơn nữa trên lĩnh vực khoa học lịch sử. Qua đó đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang  trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP