09/03/2016 - 20:37

Hội Khuyến học Quảng Điền thu hút gần 9 nghìn hội viên

TTH - Sáng 9/3, huyện Quảng Điền tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và tổng kết công tác xây dựng mô hình học tập thí điểm giai đoạn 2014-2015.

Hiện nay, toàn huyện Quảng Điền có 11 hội khuyến học cơ sở với 187 chi hội, thu hút gần 9 nghìn hội viên tham gia. Năm 2016, Hội Khuyến học huyện tập trung đẩy mạnh hoạt động hội các cấp; xây dựng Hội Khuyến học huyện vững mạnh toàn diện; từng bước xã hội hóa công tác khuyến học; nhân rộng các mô hình học tập thí điểm theo hướng vững chắc. Dịp này, Trung ương Hội khuyến học đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 1 cá nhân; Tỉnh Hội tặng bằng khen cho 1 cá nhân, UBND huyện và Hội Khuyến học huyện cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP