Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

11/10/2021 - 19:27

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến kết quả Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TTH.VN - Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức báo cáo viên theo hình thức trực tuyến kết quả Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại 2.744 điểm cầu với hơn 77 ngàn đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Lại Xuân Môn đã báo cáo những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 diễn ra từ ngày 4 - 7/10/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghị Trung ương 4 có những điểm mới.

Về kinh tế - xã hội, yêu cầu tinh thần chỉ đạo quyết liệt hơn. Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện các thể chế, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, điểm nghẽn cho đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu…

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua đã làm tốt, nay cần làm tốt hơn nữa, mở rộng phạm vi trong nội bộ Đảng ra cả hệ thống Chính trị; chống tham nhũng, quan liêu phải thực chất, nghiêm minh hơn…

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Nhận thức phải đúng, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng để góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, rõ ràng, có kết quả”. Do đó các địa phương, báo cáo viên cần nắm vững tinh thần này để triển khai các nội dung hiệu quả.

Tin, ảnh: Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP