Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

07/09/2018 - 21:03

Hội nghị chuyên đề phát triển đảng viên mới

TTH - Hoạt động này được Thành ủy Huế tổ chức sáng 7/9 nhằm đánh giá kết quả công tác phát triển đảng viên mới giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ đến nay (9/2015- 8/2018).

Đảng bộ TP. Huế hiện có 96 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ phát triển 768 đảng viên mới, đạt 51,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục phát động các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước để lựa chọn những cảm tình đảng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp; không ngừng nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn kết nạp nhằm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Hội nghị cũng tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kết quả, Đảng bộ TP. Huế đã kiểm tra 642 tổ chức Đảng, 151 đảng viên, giám sát 540 tổ chức Đảng, 122 đảng viên. Qua đó thi hành kỷ luật 198 đảng viên.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP