16/02/2012 - 16:00

Hội nghị giao ban Văn phòng cấp ủy và Văn phòng HĐND, UBND

TTH - Chiều 16/2, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban Chánh văn phòng cấp ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh và các huyện, TX, TP nhằm đánh giá những kết quả đạt được năm 2011 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012.

Năm 2012, Văn phòng cấp ủy đã phối hợp với Văn phòng HĐND, UBND tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nét nổi bật là sự phối hợp giữa Văn phòng cấp ủy và Văn phòng HĐND, UBND đã bám sát quy chế làm việc và chương trình công tác của ban chấp hành, ban thường vụ để tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc ngày càng hiệu quả, khoa học, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của bộ máy Nhà nước. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới.                         

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP