Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

15/04/2016 - 15:51

Hội nghị Hiệp thương lần III các nơi đảm bảo dân chủ, đúng quy định

TTH.VN - Trong ngày 15/4, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và một số địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần III. Theo đánh giá chung, việc thực hiện các nội dung giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các nơi đảm bảo dân chủ, đúng thành phần, trình tự, thủ tục theo quy định.

Sáng 15/4, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị Hiệp thương lần III để giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã đến dự.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất giới thiệu 10 người ứng cử ĐBQH và đơn xin thôi giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của bà Lê Thùy Chi và bà Phạm Minh Nguyệt. Trong đó, về thành phần, cơ cấu gồm 5 nữ, chiếm tỷ lệ 50%; dân tộc thiểu số 2 người, chiếm 20%; ngoài Đảng 1 người, chiếm 10%; trẻ tuổi 3 người, chiếm tỷ lệ 30%; 1/4 người tái cử, chiếm tỷ lệ 25%.

Trước Hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đồng ý để 4 người có đơn được rút tên khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh và giới thiệu 93 người ứng cử HĐND khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó có 31 nữ (33,83%); ngoài Đảng: 6 người (6,74%); 5 người dân tộc thiểu số (5,61%); tôn giáo: 4 người (4,49%); trẻ tuổi: 18 người (20,22%); tái cử: 22 người (42,30%).

* Tại thị xã Hương Trà, các đại biểu đánh giá cao sự tín nhiệm của cử tri đối với 74 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu HĐND và kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử, 74 người được giới thiệu đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau thảo luận và nhất trí cho các trường hợp có đơn xin rút tên, không tiếp tục ứng cử, hội nghị thống nhất lập danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử gồm: 21 nữ (35,59%); tuổi trẻ 15 người (25,42%); ngoài đảng 5 người (8,47%)...       

* Tại Phong Điền, với tín nhiệm 100%, các cử tri nhất trí giới thiệu 54 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trên cơ sở đó, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó đại biểu nữ: 19 người (35,18%); tuổi trẻ: 16 người (25,8%); ngoài Đảng: 7 người (11,29%) và tái cử: 9 người (28,12%).

Trước đó, có 8 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Còn ở Quảng Điền, các đại biểu UBMTTQ Việt Nam huyện báo cáo tình hình và kết quả tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, có 57/59 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện được cử tri tín nhiệm đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị cũng thống nhất chốt danh sách 53 người ứng cử để bầu 31 đại biểu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó, nữ: 19 người (35,8%), trẻ tuổi: 9 người (17%); ngoài đảng: 2 người (3,8%) và tái cử:11 người (36,7%).

Hương Lan – Liên Minh – Hải Huế - Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP