Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

08/03/2012 - 17:37

Hội nghị rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

TTH - Sáng 8/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn từ năm 2004 đến nay. Ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 5/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn 108 ngày 28/01/2003 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị 26-CT/TU ngày 26/2/2003 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới” và tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang.

 

 

Ông Trần Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn TP Huế và huyện Phong Điền chỉ đạo làm điểm, giao cho các huyện còn lại chọn từ 1-2 xã tổ chức điểm. Sau 8 năm triển khai, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 119/152 chi bộ quân sự, 32/152 chi bộ quốc phòng, an ninh hoặc quân sự-công an xã, phường, thị trấn. Các chi bộ này đều trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn và 1 tổ đảng quân sự với tổng số 1.100 đảng viên, tăng 485 đảng viên so với năm 2003. Quá trình hoạt động, các chi bộ, tổ đảng quân sự đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân…Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức, hoạt động và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời, tập trung thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị và chỉ đạo sau hội nghị này các cấp uỷ, chính quyền các địa phương, các cấp, ngành, các đơn vị, đoàn thể chỉ đạo tốt một số công việc trọng tâm, đó là: Tập trung quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về vị trí, vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình hiện nay; tăng cường các giải pháp có hiệu quả để xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh; thường xuyên kiện toàn BCH quân sự xã, phường, thị trấn đủ về số lượng, chất lượng bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Tỉnh đoàn phối hợp với Phòng Chính trị-BCH Quân sự tỉnh chỉ đạo kiện toàn tổ chức, xây dựng chi đoàn thanh niên trong trung đội dân quân cơ động xã, phường, thị trấn vững mạnh, hoạt động có nền nếp, hiệu quả…

BT 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP