Chuyên Đề: Hội nghị Trung ương 8

Trách nhiệm nêu gương là tất yếu sống còn của Đảng

Trách nhiệm nêu gương là tất yếu sống còn của Đảng

Cập Nhật 29-10-2018 20:35: 01

Tính gương mẫu của người đảng viên được Đảng ta xác định từ những ngày đầu hình thành cũng như quá trình xây dựng tổ chức. Mỗi giai đoạn có những đặc điểm riêng để đảng viên thể hiện tinh thần nêu gương. Trong tình hình hiện nay, sự nêu gương đòi hỏi cao hơn, nếu không hy sinh quyền lợi riêng của mình thì khó trở thành tấm gương sáng.

Tag: hội nghị Trung ương 8, đảng viên, nêu gương

Ý Đảng hợp lòng dân

Cập Nhật 08-10-2018 08:15: 46

Nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao về những nội dung quan trọng mà Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng (khóa XII) đã bàn và thông qua, nhất là việc giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Tag: ý Đảng, lòng dân, Hội nghị Trung ương 8

Tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8

Tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8

Cập Nhật 07-10-2018 21:34: 22

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc chiều 6/10.

Tag: tập trung, thực hiện, hiệu quả, nghị quyết, Hội nghị Trung ương 8

Bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Cập Nhật 06-10-2018 21:16: 34

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 6/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.

Tag: Bế mạc, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xu hướng tất yếu khách quan

Cập Nhật 06-10-2018 13:05: 33

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng (khóa XII) đã thống nhất và giới thiệu Quốc hội để bầu Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước. Sự kiện này nghe tưởng mới nhưng không lạ khi nước ta đã từng có người đứng đầu của Đảng vừa đứng đầu Nhà nước. Trong hoàn cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, 2 chức danh này làm một là môi trường thuận lợi trong quan hệ đối ngoại và là xu thế tất yếu.

Tag: hội nghị TƯ 8, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng

Nêu gương là vấn đề có ý nghĩa quan trọng

Nêu gương là vấn đề có ý nghĩa quan trọng

Cập Nhật 05-10-2018 05:30: 01

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng khóa XII lần này quy định sự gương mẫu ở cấp cao hơn là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng và Nhà nước, cho thấy quyết tâm, trách nhiệm của Đảng.

Tag: Nêu gương, vấn đề, ý nghĩa, quan trọng, Hội nghị Trung ương 8

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu làm Chủ tịch nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu làm Chủ tịch nước

Cập Nhật 03-10-2018 19:12: 49

Hội nghị Trung ương 8 giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để kỳ họp Quốc hội tới đây bầu làm Chủ tịch nước.

Tag: Tổng bí thư, Hội nghị Trung ương 8, Nguyễn Phú Trọng, giới thiệu, Chủ tịch nước

Hội nghị Trung ương 8: Giảm nhiều loại tội phạm, nhưng tội phạm tham nhũng vẫn tăng

Hội nghị Trung ương 8: Giảm nhiều loại tội phạm, nhưng tội phạm tham nhũng vẫn tăng

Cập Nhật 03-10-2018 18:48: 50

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Trên cơ sở đánh giá cao ngành công an và các ngành chức năng đã đấu tranh kéo giảm nhiều loại tội phạm, tuy nhiên loại tội phạm tham nhũng vẫn tăng.

Tag: Hội nghị Trung ương 8, Giảm nhiều loại tội phạm, tội phạm tham nhũng, tăng

Hội nghị Trung ương 8: Thủ tướng điều hành phiên thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội

Hội nghị Trung ương 8: Thủ tướng điều hành phiên thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội

Cập Nhật 03-10-2018 14:00: 15

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), sáng 3/10, Trung ương thảo luận tại Hội trường về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tag: Hội nghị Trung ương 8, Thủ tướng, điều hành, phiên thảo luận, tình hình kinh tế- xã hội

Thông cáo báo chí ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8

Thông cáo báo chí ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8

Cập Nhật 02-10-2018 19:10: 00

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 2/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội.

Tag: Thông cáo, báo chí, làm việc, đầu tiên, Hội nghị Trung ương 8

Hội nghị TW 8: Đẩy mạnh phát triển KT-XH, tăng cường xây dựng Đảng

Hội nghị TW 8: Đẩy mạnh phát triển KT-XH, tăng cường xây dựng Đảng

Cập Nhật 02-10-2018 13:58: 42

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tag: Hội nghị TW 8, thảo luận, xem xét

Hôm nay (2/10), khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Hôm nay (2/10), khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Cập Nhật 02-10-2018 08:28: 02

Hội nghị Trung ương 8 sẽ thảo luận thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung liên quan đến đại hội Đảng khoá XIII.

Tag: Hội nghị Trung ương 8, Đảng khoá XIII, thảo luận

Hội nghị T.Ư 8: Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Hội nghị T.Ư 8: Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Cập Nhật 01-10-2018 08:57: 23

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp Trung ương phải thực sự gương mẫu và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực.

Tag: hội nghị T.Ư 8, tăng cường, trách nhiệm, nêu gương, cán bộ, đảng viên

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP