27/08/2015 - 17:52

Hội nhập quốc tế là nhiệm vụ ưu tiên

TTH.VN - Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc vào chiều 27/8 nhằm quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 7/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Cùng dự có đại diện các bộ ngành liên quan và đại diện lãnh đạo 63 tỉnh thành trong cả nước.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Phan Ngọc Thọ chủ trì cùng với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Đại diện lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp đã phát biểu về công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong các lĩnh vực: Chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo, một số nội dung về hoàn thiện pháp luật Việt Nam phục vụ hội nhập quốc tế.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng có tham luận về sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập. Đồng thời, lãnh đạo một số địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... cũng đã nêu những thuận lợi và khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương mình.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, hiện nay, công tác triển khai hội nhập kinh tế quốc tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế.
 
Nhận thức của các Bộ, ngành, địa phương chưa thực sự đầy đủ và thống nhất; công tác phối hợp triển khai chưa nhịp nhàng, chặt chẽ. Thông tin tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu đề ra... Vì vậy, các bộ, ban, ngành, địa phương cần xác định hội nhập quốc tế là nhiệm vụ ưu tiên, cần tăng cường rà soát, triển khai nội luật hóa đầy đủ, rõ ràng; sửa đổi những quy định không còn phù hợp...
 
Qua đó, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện trên các lĩnh vực để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để hội nhập quốc tế trở thành phương tiện hữu hiệu phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP