Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

28/04/2022 - 14:43

Hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực văn hóa

TTH.VN - Đó là một trong những mục tiêu mà tỉnh đặt ra tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 ban hành ngày 28/4.

Dzèng là ản phẩm văn hóa cần được quảng bá của đồng bào dân tộc thiểu số tại A Lưới

Theo đó, kế hoạch này nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ, lòng tin giữa tỉnh với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức khu vực và quốc tế, các địa phương nước ngoài.

Mục tiêu đến năm 2030, tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa có quy mô lớn, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Huế tại các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác, kết nghĩa. Hội nhập một cách chủ động, sâu rộng trong các lĩnh vực về văn hóa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện vai trò thành viên trong việc định hình và phát huy bản sắc của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Kế hoạch này cũng lưu ý đến việc quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, trong đó chú trọng việc lan tỏa các giá trị, tư tưởng, quan điểm nhân sinh quan, thế giới quan tiến bộ và cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là thông qua hình ảnh, giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân được UNESCO vinh danh; quan tâm phát triển ngành công nghiệp văn hóa, mở rộng thị trường cho hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của Thừa Thiên Huế; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế…

Tin, ảnh: Lê Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP