26/07/2015 - 17:05

Hội Nông dân A Lưới tín chấp cho hội viên vay vốn trên 60 tỷ đồng

TTH - Trong 5 năm qua (2010 – 2015), các cấp Hội Nông dân của huyện A Lưới đã tín chấp cho hơn 2.740 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn, với hơn 60 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội và 197 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Cùng đó, mỗi năm các cơ sở Hội xây dựng từ 1-2 mô hình kinh tế để hội viên nông dân học tập và làm theo; đã tổ chức được 526 lớp tập huấn cho hơn 8.820 lượt hội viên nông dân, mở 17 lớp sơ cấp nghề cho gần 460 hội viên... Qua đó, góp phần đảm bảo điều kiện, nguồn vốn cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và giải quyết việc làm trên địa bàn.

Hiện tại, toàn huyện A Lưới có hơn 7.490 hội viên nông dân. Đến nay tất cả các thôn, tổ dân phố đều có tổ chức Hội Nông dân, chất lượng hội viên cũng được phân loại như: hội viên nòng cốt trong các phong trào, hội viên tích cực hoạt động, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi…

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP