Kinh tế Kinh tế

09/05/2018 - 20:12

Hội Nông dân huyện Phong Điền: Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đạt 70% trở lên

TTH - Sáng ngày 9/5, Hội Nông dân huyện Phong Điền đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm cho đơn vị trong toàn tỉnh, tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng ban Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hội nông dân tỉnh và 149 đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Phong Điền đã tích cực, chủ động đổi mới phương thức và nội dung hoạt động; hoàn thành cơ bản các mục tiêu do Đại hội IX đề ra. Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân huyện Phong Điền tiếp tục đổi mới hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động và tập hợp nông dân; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tập trung nguồn lực thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội gắn với việc thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở địa phương. Đại hội đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu hàng năm kết nạp từ 350 đến 400 hội viên; mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 01 chi, tổ Hội nghề nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đạt 70% trở lên; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Hải Loan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP