Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

07/07/2010 - 17:21

Hội thảo sơ kết Dự án nâng cao vai trò nhà thuốc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TTH - Ngày 7-7, Sở Y tế kết hợp Tổ chức Path tổ chức Hội thảo sơ kết Dự án nâng cao vai trò nhà thuốc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hội thảo đã đánh giá kiến thức của nhân viên nhà thuốc (NVNT) về những vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ), đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của NVNT trong cung cấp dịchvụ cho khách hàng liên quan đến tiêu chảy và tránh thai khẩn cấp, kiến thức của NVNT về sử dụng ORS…
 
Sau 2 năm triển khai ( 2008-2010), Dự án đã nâng cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức của NVNT về vai trò, nhiệm vụ của nhà thuốc trong CSSKBĐ; cải thiện kiến thức và hành vi tìm kiếm dịch vụ CSSKBĐ của cộng đồng, dịch vụ nhà thuốc lấy khách hàng làm trung tâm song hành với lộ trình GPP; cải thiện chất lượng dịch vụ CSKBĐ tại nhà thuốc, nâng cao chất lượng CSSKBĐ thông qua sự tham gia của nhà thuốc.
 
Hội thảo đã nêu những thuận lợi và khó khăn trong triển khai dự án và nêu những đề xuất, kiến nghị để nhà thuốc hoạt động tốt hơn.
 
Năm 2010-2011, dự án sẽ triển khai các hoạt động: Nâng cao năng lực nhà thuốc; tập huấn giảng viên tuyến tỉnh; tập huấn kiến thức cho người phụ trách và nhân viên nhà thuốc; đào tạo sinh viên dược về CSSKBĐ; hoạt động tăng cường tiếp cận dịch vụ CSSKBĐ; cung cấp thông tin y dược…  
                                                Xuân Hồng
    
 
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP